Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni sud u Prijedoru

Potvrđena prva presuda za ratne zločine u Okružnom sudu u Prijedoru

08.09.2020.

Dana 23.07.2020. godine Vrhovni sud Republike Srpske je u krivičnom predmetu protiv optuženog Željko Knjeginjić Aleksandar, zbog krivičnog djela “ratni zločin protiv civilnog stanovništva” iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakona Republike Srpske-opšti dio,  presudom broj 16 0 K 000202 19 Kž 8 odbio kao neosnovane žalbe Okružnog javnog tužilaštva u Prijedoru i branioca optuženog Aleksandra Željka Knjeginjića i potvrdio presudu Okružnog suda u Prijedoru broj 16 0 K 000202 18 K 2 od 02.08.2019. godine, kojom je optuženi zbog navedenog krivičnog djela osuđen na kaznu zatvora u trajanju od osam godina, u koju kaznu mu je uračunato vrijeme koje je proveo u pritvoru i ekstradicionom pritvoru. Prvostepenu presudu je donijelo vijeće kojem je predsjedavala sudija Nedeljka Eror, predsjednik krivičnog odjeljenja ovog suda.


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh