• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni sud u Prijedoru

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Žalbe na sudske odluke

  Žalbe na sudske odluke

  Kada su u pitanju predmeti o kojima ovaj sud odlučuje u drugom stepenu žalba se predaje prvostepenom sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotne stranke nakon čega sud žalbu sa kompletnim spisom dostavlja ovom sudu na odlučivanje.
  U pogledu predmeta u kojima je ovaj sud nadležan u prvom stepenu, Prijem žalbi na odluke Okružnog suda u Prijedoru vrši se svaki radni dan od 07.00 – 15.00 časova u pisarnici ovog suda. Stranka u postupku koja nije zadovoljna sudskom odlukom može uložiti žalbu, kao redovan pravni lijek, nakon što joj je pismena sudska odluka dostavljena.
  Sudska odluka sadrži pouku o pravnom lijeku. Rok za izjavljivanje žalbe određen je u pravnoj pouci. Sud primjerak žalbe dostavlja protivnoj strani, koja u rokovima određenim procesnim zakonima može dostaviti odgovor na žalbu.
  Cjelokupan spis predmeta se dostavlja Vrhovnom sudu Republike Srpske, koji je od tog trenutka stvarno nadležan za taj predmet. Kada su u pitanju predmetu u kojima po žalbi odlučuje vijeće ovog suda, spis će se nakon prijema žalbe dostaviti tom vijeću na odlučivanje.

  398 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1