• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni sud u Prijedoru

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Aktuelnosti

  Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.

  Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.

  Dana 13.04.2023. godine, Okružni sud u Prijedoru je rješenjem broj 16 0 K 001997 23 Kps, POTVRDIO je optužnicu Okružnog javnog tužilaštva u Prijedoru broj: T22 0 KT 0017731 23 od 13.04.2023. godine, u krivičnom predmetu protiv osumnjičenog Ž. Z, zbog krivičnog djela „teško ubistvo“ iz člana 125. stav 1 tačka 1), u sticaju sa krivičnim djelom „izazivanje opšte opasnosti“ iz člana 394. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske. Potvrđivanjem optužnice osumnjičeni dobija status optuženog. Optužnicu je potvrdio sudija za prethodno saslušanje mr Duško Miloica.19.04.2023.
  Okružni sud u Prijedoru, u ime Republike Srpske nakon vjećanja i glasanja, dana 04.04.2023.godine, u krivičnom predmetu protiv optuženih A. R. i A. D., po optužnici Okružnog javnog tužilaštva u Prijedoru broj T22 0 KTRZ 0014637 20 od 14.12.2021. godine, zbog krivičnog djela „ratni zločin protiv civilnog stanovništva“ iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, donio je presudu broj 16 0 K 001503 22 K, kojom se optuženi oslobađaju od optužbe. Odluku je donijelo vijeće u sastavu od troje sudija i to Nedeljka Eror kao predsjednik vijeća, te sudije članovi vijeća Mirjana Miodragović-Basrak i Radomir Janjić.04.04.2023.
  BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OKRUŽNI SUD U PRIJEDORU BROJ: 16 0 K 001987 23 Kpp 9 Dana: 7.2.2023. godine Okružni sud u Prijedoru, sudija za prethodni postupak, u krivičnom predmetu protiv osumnjičenih B. K. i I. K. protiv kojih Okružno javno tužilaštvo u Prijedoru vodi istragu zbog krivičnog djela „ubistvo“ iz član 124. Krivičnog zakonika Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 64/17, 15/21 i 89/21, u daljem tekstu: KZ RS), odlučujući o prijedlogu za određivanje pritvora Okružnog javnog tužilaštva u Prijedoru broj T22 0 KT 0017767 23 od 6.2.2023. godine, dana 7.2.2023. godine, nakon saslušanja osumnjičenih na okolnosti zbog kojih se pritvor predlaže, donio je sljedeće R J E Š E N J E Protiv osumnjičenih:09.02.2023.
  • 1 - 6 / 38
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7