• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni sud u Prijedoru

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Sudske takse

   

  U postupcima pred Okružnim sudom u Prijedoru sudska taksa se plaća u skladu sa odredbama Zakona o sudskim taksama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 73/08, 49/09, 67/13 i 66/18), kao i Taksene tarife koja je njegov sastavni dio.

   

  Takse propisane Zakonom o sudskim taksama i Taksenom tarifom plaća lice po čijem zahtjevu ili u čijem interesu se preduzimaju radnje u sudskom postupku, za koji je ovim zakonom utvrđeno plaćanje takse.

   

  Za podneske i zapisnike koji zamjenjuju podneske, taksu je dužno da plati lice koje podnosi podneske i lice na čiji se zahtjev sastavlja zapisnik.

   

  Uz podnesak (tužba, prijedlog, pravni lijek i dr.) obavezno se dostavlja dokaz o plaćenoj taksi.

  U slučaju da stranka sudu dostavi podnesak bez dokaza o plaćenoj taksi, sud će pozvati stranku, da uplati dužnu taksu u roku od osam dana i upozoriće je na posljedice neplaćanja, što će se naznačiti na sudskom spisu.

   

  Obaveza plaćanja takse nastaje:

  -za tužbu i podneske – danom podnošenja tužbe, odnosno podnesaka,

  -za sudske odluke – danom donošenja sudske odluke, a ukoliko jedna od stranaka nije prisustvovala glavnoj raspravi od dana dostavljanja pisane obavijesti o datumu donošenja odluke, odnosno danom dostavljanja odluke ako se dostavljanje vrši u skladu sa zakonskim odredbama o dostavi,

  -za sudsko poravnanje – kada se sudsko poravnanje zaključi,

  -za sudske prepise – kada se zatraže od suda i

  -za ostale radnje – kada se zatraži njihovo preduzimanje.

   

  Za podneske i odluke u upravnim sporovima, u stvarima penzijskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja, dječjeg dodatka, starateljstva i socijalne pomoći, taksa se plaća samo ako tužba bude odbijena ili odbačena. U navedenom slučaju taksena obaveza nastaje danom pravosnažnosti odluke kojom je tužba odbijena ili odbačena.

   

  Takse predviđene Taksenom tarifom plaćaju se uplatom na žiro račun budžeta Republike Srpske:

   

   

  Žiro račun broj: 5510010000891556

  Primalac: Budžet RS

  Vrsta prihoda: 722211

  Opština: 074

  Budžetska organizacija: 1092001

   

  ili

   

  Žiro račun broj: 5620990000055687

  Primalac: Budžet RS

  Vrsta prihoda: 722211

  Opština: 074

  Budžetska organizacija: 1092001

  389 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1