Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni sud u Prijedoru

mail print fav manja slovaveca slova

Službenici i namještenici

Sekretar suda

 • Nikolina Gašić

Šef pisarnice

 • Dragan Pavičić

Tehnički sekretar-daktilograf predsjednika suda

 • Nada Grahovac
Referent za unos dokumenata i upravljanje predmetima/upisničar:
 • Nataša Rešić

Referent za prijem i otpremu pošte i arhivar:

 • Nataša Kuridža

Blagajnik: 

 • Branka Kuridža

Daktilografi:

 • Gordana Grahovac
 • Milijana Grbić
 • Sema Šipovac
 • Tijana Đurica

Pripravnici:

 • Jovana Kurtinović


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh