Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni sud u Prijedoru

mail print fav manja slovaveca slova

Sudske takse

 

U postupcima pred Okružnim sudom u Prijedoru sudska taksa se plaća u skladu sa odredbama Zakona o sudskim taksama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 73/08, 49/09, 67/13 i 66/18), kao i Taksene tarife koja je njegov sastavni dio.

 

Takse propisane Zakonom o sudskim taksama i Taksenom tarifom plaća lice po čijem zahtjevu ili u čijem interesu se preduzimaju radnje u sudskom postupku, za koji je ovim zakonom utvrđeno plaćanje takse.

 

Za podneske i zapisnike koji zamjenjuju podneske, taksu je dužno da plati lice koje podnosi podneske i lice na čiji se zahtjev sastavlja zapisnik.

 

Uz podnesak (tužba, prijedlog, pravni lijek i dr.) obavezno se dostavlja dokaz o plaćenoj taksi.

U slučaju da stranka sudu dostavi podnesak bez dokaza o plaćenoj taksi, sud će pozvati stranku, da uplati dužnu taksu u roku od osam dana i upozoriće je na posljedice neplaćanja, što će se naznačiti na sudskom spisu.

 

Obaveza plaćanja takse nastaje:

-za tužbu i podneske – danom podnošenja tužbe, odnosno podnesaka,

-za sudske odluke – danom donošenja sudske odluke, a ukoliko jedna od stranaka nije prisustvovala glavnoj raspravi od dana dostavljanja pisane obavijesti o datumu donošenja odluke, odnosno danom dostavljanja odluke ako se dostavljanje vrši u skladu sa zakonskim odredbama o dostavi,

-za sudsko poravnanje – kada se sudsko poravnanje zaključi,

-za sudske prepise – kada se zatraže od suda i

-za ostale radnje – kada se zatraži njihovo preduzimanje.

 

Za podneske i odluke u upravnim sporovima, u stvarima penzijskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja, dječjeg dodatka, starateljstva i socijalne pomoći, taksa se plaća samo ako tužba bude odbijena ili odbačena. U navedenom slučaju taksena obaveza nastaje danom pravosnažnosti odluke kojom je tužba odbijena ili odbačena.

 

Takse predviđene Taksenom tarifom plaćaju se uplatom na žiro račun budžeta Republike Srpske:

 

 

Žiro račun broj: 5510010000891556

Primalac: Budžet RS

Vrsta prihoda: 722211

Opština: 074

Budžetska organizacija: 1092001

 

ili

 

Žiro račun broj: 5620990000055687

Primalac: Budžet RS

Vrsta prihoda: 722211

Opština: 074

Budžetska organizacija: 1092001


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh