Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni sud u Prijedoru

Predsjednik suda

Poštovani,

Dobrodošli na Web stranicu Okružnog suda u Prijedoru koja ima za cilj da Vam pruži potrebne informacije o organizaciji i radu suda, kao i o svim aktuelnim dešavanjima od interesa za javnost.
Izražavamo nadu da će informacije na našoj Web stranici biti put ka efikasnom ostvarenju prava na pristup sudu, pravičnom suđenju i suđenju u razumnom roku.
Mi smo čvrsto uvjereni, da će, jedan od aspekata vladavine prava, pravna sigurnost i  jedan od osnovnih garancija vladavine prava, nezavisnost pravosuđa, nastaviti da jačaju. Javnost, preciznost, dosljednost, stabilnost, zabrana retroaktivnosti, konačnost i obavezujuća snaga sudskih odluka, kao elementi pravne sigurnosti, te institucionalna i individualna nezavisnost pravosuđa koje se tiču sposobnosti pravosuđa da djeluje bez pritisaka i nezavisnosti sudija pojedinaca prilikom obavljanja njihovih profesionalnih dužnosti, su ciljevi ovog suda koji vode ka poboljšanju funkcionisanja demokratskih institucija, poštivanja vladavine prava i zaštite ljudskih prava.
Vaše sugestije i zapažanja, kao i kritike i pohvale će se koristiti kao smjernice za efektivniji rad suda.

Predsjednik suda:
Mr Duško Miloica


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh