• logo
 • Okružni sud u Prijedoru

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Saopštenje povodom verbalnog napada na predsjednike sudova u Trebinju dana 24.05.2021. godine

  28.05.2021.

  Smataramo da je opravdan interes javnosti da ukažemo na neprimjerene i nezakonite aktivnosti koje se kontinuirano nastavljaju neosnovanim napadima na pravosuđe i njegove najviše predstavnke, koji nažalost dobijaju podršku pojedinih političkih lidera, paslanika i medija, koji i ovaj događaj neprimjereno koriste i zloupotrebljavaju.

  Poseban razlog za zabrinutnost je to što je verbalni napad učunjen od strane poslanika, na ljude koji su na čelu pravosudnih institucija koji se suprostavljaju kriminalu, a nosi u sebi izuzetno ozbiljnu poruku za sve građane, zbog čega smatramoda su ovakva ponašanja za svaku osudu. Nesporne su činjenice koje su se desile dana 24.05.2021.g. ispred pravosudnih institucija u Trebinju i Hotela Platani, gdje je poslanik Nebojša Vukanović, uputio više uvreda galameći i vičući, te iznoseći neprimjerene i netačne tvrdnje Bojanu Steviću i Milanu Bosiću, predsjednicima okružnog i osnovnog suda. Dakle, samo postupanje poslanika kao i data mupodrška od strane pojedinih stranačkih prvaka i poslanika, pokazuje opseg političkog pokušaja uticaja na pravosuđe koji je i dalje, više nego zabrinjavajući.

  Udruženje pozdravlja zakonitu i brzu intervenciju policije u zaštiti, prije svega građana a onda nosilaca pravosudnih funkcija; ljudi koji vode borbu protiv kriminala i korupcije.

  Klevetanje rada predsjednika sudova, predsjednika koji su dali kroz svoj rad nemjerljiv doprinos unapređenju struke i pravde u cijelini, što ih pored profesionalnih kvaliteta i dugogodišnjeg iskustva u pravosuđu ističe među kolegama, bez ikakvih valjanih argumenata, urušava princip vladavine prava.

  Javnost bi trebalo da zna da su sudske odluke provjerljive kroz žalbe, te da se zakonitost rada sudija provjerava kroz takve postupke, da je svaka odluka u postupku potpisana imenom i prezimenom postupajućeg sudije, tako da se neprimjereno i tendenciozno ponašanje poslanika Vukanovića, koji je uz to stranka u određenom broju predmeta pred sudovima u Trebinju, može se okarakterisati kao čin prikazivanja lošeg pravosuđa iz ličnih interesa. Način kako se desilo omalovažavanje i klevetanje predsjednika, koji stručno i nepristrasno vrše funkcije, te komentarisanje rada sudova uz navođenje imena stranaka koje su te sudije navodno štitile, podriva se ugled i nezavisnost pavosuđa.

  Ono što posebno zabrinjava je prijetnja Vukanovića, na pozivanje građana na blokiranje policije i dovođenje istih pred zgradu suda, način njegovog javnog prozivanja na senzacionalistički način, koji je kontinuiran i traje duži vremenski period, kao i sve veća tendencija onih koji su odlučili da sami djele pravdu. Ostaje nejasno, zašto se oni koji posjeduju dokaze o postojanju nepravilnosti u radu sudija, ne obrate nadležnim institucijama i da se tako utvrdi nečija eventualna odgovornost.

  Dozvolićete da među sudijama, je najveći broj nezavisnih i nepristrasnih sudija, koji se svaki dan hvataju u koštac sa kriminalom i korupcijom i rješavaju probleme građana u fer i zakonitim postupcima i ne čekaju da im kažu kako da sude. Vrijeđanjem sudija urušava se povjerenje građana u pravosuđe, te uzimanje pravde u svoje ruke od strane pojedinca, koji sebi uzimaju za pravo da ocjenjuju ko je a ko nije podoban za vršenje sudijske funkcije, koji ne sude po volji pojedinaca, se kosi ne samo sa pravosudnim nego i osnovni ljudskim principima.

  Ovakvim ponašanjima se šalje pogrešna poruka. Građani slušajući ovakve klevete, mogu samo da zaključe ,,da im je bolje,,da sami rješe probleme, da uzmu pravdu u svoje ruke i rješe spor sa poslodavcem, suprugom, komšijom…a bez da to ide preko pravosudnih institucija. Nažalost, pojedini mediji, pristrasnim i neprimjerenim naslovima i tekstovima su izvještavali o ovom događaju, bez relevantne činjenične osnove i poznavanja elemntarnih načela vladavine prava. U sudnicama se građanima pruža zaštita i sigurnost i vraća povjerenje,a ne na javnim mjestima, niti putem medija i društvenih mreža, iznoseći neistinite i deformisane činjenice i podatake iz ličnog i porodičnog života sudija.

  Na kraju, bez obzira na sve neprimjerene i neosnovane napade, kao i tendencije da se određeni pozitivni pomaci u pravosuđu dovedu u pitanje, nosioci pravosudnih funkcija će dosljedno provoditi zakone i suditi u skladu sa ovlaštenjima i zakonima, i jačati vladavinu prava na ovim prostorima.

  Sarajevo, 27.05.2021.godine

  UDRUŽENJE SUDIJA U BIH
  UDRUŽENJE SUDIJA U BIH
  UDRUGA SUDACA U BIH

  Prikazana vijest je na:
  Povratak na vrh

  Saopštenje povodom verbalnog napada na predsjednike sudova u Trebinju dana 24.05.2021. godine

  28.05.2021.

  Smataramo da je opravdan interes javnosti da ukažemo na neprimjerene i nezakonite aktivnosti koje se kontinuirano nastavljaju neosnovanim napadima na pravosuđe i njegove najviše predstavnke, koji nažalost dobijaju podršku pojedinih političkih lidera, paslanika i medija, koji i ovaj događaj neprimjereno koriste i zloupotrebljavaju.

  Poseban razlog za zabrinutnost je to što je verbalni napad učunjen od strane poslanika, na ljude koji su na čelu pravosudnih institucija koji se suprostavljaju kriminalu, a nosi u sebi izuzetno ozbiljnu poruku za sve građane, zbog čega smatramoda su ovakva ponašanja za svaku osudu. Nesporne su činjenice koje su se desile dana 24.05.2021.g. ispred pravosudnih institucija u Trebinju i Hotela Platani, gdje je poslanik Nebojša Vukanović, uputio više uvreda galameći i vičući, te iznoseći neprimjerene i netačne tvrdnje Bojanu Steviću i Milanu Bosiću, predsjednicima okružnog i osnovnog suda. Dakle, samo postupanje poslanika kao i data mupodrška od strane pojedinih stranačkih prvaka i poslanika, pokazuje opseg političkog pokušaja uticaja na pravosuđe koji je i dalje, više nego zabrinjavajući.

  Udruženje pozdravlja zakonitu i brzu intervenciju policije u zaštiti, prije svega građana a onda nosilaca pravosudnih funkcija; ljudi koji vode borbu protiv kriminala i korupcije.

  Klevetanje rada predsjednika sudova, predsjednika koji su dali kroz svoj rad nemjerljiv doprinos unapređenju struke i pravde u cijelini, što ih pored profesionalnih kvaliteta i dugogodišnjeg iskustva u pravosuđu ističe među kolegama, bez ikakvih valjanih argumenata, urušava princip vladavine prava.

  Javnost bi trebalo da zna da su sudske odluke provjerljive kroz žalbe, te da se zakonitost rada sudija provjerava kroz takve postupke, da je svaka odluka u postupku potpisana imenom i prezimenom postupajućeg sudije, tako da se neprimjereno i tendenciozno ponašanje poslanika Vukanovića, koji je uz to stranka u određenom broju predmeta pred sudovima u Trebinju, može se okarakterisati kao čin prikazivanja lošeg pravosuđa iz ličnih interesa. Način kako se desilo omalovažavanje i klevetanje predsjednika, koji stručno i nepristrasno vrše funkcije, te komentarisanje rada sudova uz navođenje imena stranaka koje su te sudije navodno štitile, podriva se ugled i nezavisnost pavosuđa.

  Ono što posebno zabrinjava je prijetnja Vukanovića, na pozivanje građana na blokiranje policije i dovođenje istih pred zgradu suda, način njegovog javnog prozivanja na senzacionalistički način, koji je kontinuiran i traje duži vremenski period, kao i sve veća tendencija onih koji su odlučili da sami djele pravdu. Ostaje nejasno, zašto se oni koji posjeduju dokaze o postojanju nepravilnosti u radu sudija, ne obrate nadležnim institucijama i da se tako utvrdi nečija eventualna odgovornost.

  Dozvolićete da među sudijama, je najveći broj nezavisnih i nepristrasnih sudija, koji se svaki dan hvataju u koštac sa kriminalom i korupcijom i rješavaju probleme građana u fer i zakonitim postupcima i ne čekaju da im kažu kako da sude. Vrijeđanjem sudija urušava se povjerenje građana u pravosuđe, te uzimanje pravde u svoje ruke od strane pojedinca, koji sebi uzimaju za pravo da ocjenjuju ko je a ko nije podoban za vršenje sudijske funkcije, koji ne sude po volji pojedinaca, se kosi ne samo sa pravosudnim nego i osnovni ljudskim principima.

  Ovakvim ponašanjima se šalje pogrešna poruka. Građani slušajući ovakve klevete, mogu samo da zaključe ,,da im je bolje,,da sami rješe probleme, da uzmu pravdu u svoje ruke i rješe spor sa poslodavcem, suprugom, komšijom…a bez da to ide preko pravosudnih institucija. Nažalost, pojedini mediji, pristrasnim i neprimjerenim naslovima i tekstovima su izvještavali o ovom događaju, bez relevantne činjenične osnove i poznavanja elemntarnih načela vladavine prava. U sudnicama se građanima pruža zaštita i sigurnost i vraća povjerenje,a ne na javnim mjestima, niti putem medija i društvenih mreža, iznoseći neistinite i deformisane činjenice i podatake iz ličnog i porodičnog života sudija.

  Na kraju, bez obzira na sve neprimjerene i neosnovane napade, kao i tendencije da se određeni pozitivni pomaci u pravosuđu dovedu u pitanje, nosioci pravosudnih funkcija će dosljedno provoditi zakone i suditi u skladu sa ovlaštenjima i zakonima, i jačati vladavinu prava na ovim prostorima.

  Sarajevo, 27.05.2021.godine

  UDRUŽENJE SUDIJA U BIH
  UDRUŽENJE SUDIJA U BIH
  UDRUGA SUDACA U BIH