• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni sud u Prijedoru

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Godišnji program rada za Okružni sud u Prijedoru

  04.06.2021.

  Okružni sud u Prijedoru je osnovan izmjenama i dopunama Zakona o sudovima Republike Srpske („Sl.glasnikRS“ broj: 44/15), kojim je članom 2. tačka đ) propisano da se Okružni sud u Prijedoru osniva se za područje Osnovnih sudova u Prijedoru, Novom Gradu i Kozarskoj Dubici.

  Okružni sud je nadležan u prvom stepenu da sudi:

  a)    za krivična djela za koja je zakonom propisana kazna veća od deset godina ili dugotrajni zatvor, ako zakonom nije određena nadležnost drugog suda

  b)    da postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom,

  c)    da sudi za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na okružne sudove,

  d)    da odlučuje u svim upravnim sporovima i to prema sjedištu prvostepenog upravnog organa, kao i o zahtjevima za zaštitu sloboda i prava utvrđenih, ustavom, ako su takve slobode i prava povrijeđena konačnim pojedinačnim aktom ili radnjom službenog lica u organima uprave, odnosno odgovornog lica u preduzeću, ustanovi ili drugom pravnom licu, kada za zaštitu tih prava nije obezbjeđena druga sudska zaštita.

  Okružni sud u drugom odlučuje o:

  a)    žalbama protiv odluka osnovnih sudova,

  b)    drugim redovnim i vanrednim pravnim lijekovima, ako je to određeno  zakonom.

  Ostala nadležnost okružnog suda je:

  a)    rješava o sukobu mjesne nadležnosti između osnovnih sudova sa svog područja u skladu sa zakonom,

  b)    odlučuje o prenosu mjesne nadležnosti sa jednog osnovnog suda, na drugi osnovni sud na svom području,

  c)    odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera bezbjednosti i pravnih posljedica osude, na osnovu sudske odluke,

  d)    postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom,

  e)    rješava o priznanju odluka stranih sudova, stranih trgovačkih sudova i stranih arbitraža,

  f)     pruža međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim predmetima i

  g)    vrši druge poslove određene zakonom.

   

  MISIJA

   

  Okružni sud u Prijedoru vrši zaštitu osnovnih ljudskih prava i sloboda kroz pružanje efikasne pravne sigurnosti, a da se ostvari jednaka i pravovremena pravda za sve.

   

  VIZIJA

   

  Okružni sud u Prijedoru je nepristrasan sud, koji na efikasan način pravovremeno doprinosi ostvarivanju prava i sloboda, uz apsolutnu transparentnost postupaka provedenih pred tim sudom.

   

   Kompletan plan u pratećem dokumentu dostupan za preuzimanje.

  Prikazana vijest je na:
  123 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Godišnji program rada za Okružni sud u Prijedoru

  04.06.2021.

  Okružni sud u Prijedoru je osnovan izmjenama i dopunama Zakona o sudovima Republike Srpske („Sl.glasnikRS“ broj: 44/15), kojim je članom 2. tačka đ) propisano da se Okružni sud u Prijedoru osniva se za područje Osnovnih sudova u Prijedoru, Novom Gradu i Kozarskoj Dubici.

  Okružni sud je nadležan u prvom stepenu da sudi:

  a)    za krivična djela za koja je zakonom propisana kazna veća od deset godina ili dugotrajni zatvor, ako zakonom nije određena nadležnost drugog suda

  b)    da postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom,

  c)    da sudi za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na okružne sudove,

  d)    da odlučuje u svim upravnim sporovima i to prema sjedištu prvostepenog upravnog organa, kao i o zahtjevima za zaštitu sloboda i prava utvrđenih, ustavom, ako su takve slobode i prava povrijeđena konačnim pojedinačnim aktom ili radnjom službenog lica u organima uprave, odnosno odgovornog lica u preduzeću, ustanovi ili drugom pravnom licu, kada za zaštitu tih prava nije obezbjeđena druga sudska zaštita.

  Okružni sud u drugom odlučuje o:

  a)    žalbama protiv odluka osnovnih sudova,

  b)    drugim redovnim i vanrednim pravnim lijekovima, ako je to određeno  zakonom.

  Ostala nadležnost okružnog suda je:

  a)    rješava o sukobu mjesne nadležnosti između osnovnih sudova sa svog područja u skladu sa zakonom,

  b)    odlučuje o prenosu mjesne nadležnosti sa jednog osnovnog suda, na drugi osnovni sud na svom području,

  c)    odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera bezbjednosti i pravnih posljedica osude, na osnovu sudske odluke,

  d)    postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom,

  e)    rješava o priznanju odluka stranih sudova, stranih trgovačkih sudova i stranih arbitraža,

  f)     pruža međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim predmetima i

  g)    vrši druge poslove određene zakonom.

   

  MISIJA

   

  Okružni sud u Prijedoru vrši zaštitu osnovnih ljudskih prava i sloboda kroz pružanje efikasne pravne sigurnosti, a da se ostvari jednaka i pravovremena pravda za sve.

   

  VIZIJA

   

  Okružni sud u Prijedoru je nepristrasan sud, koji na efikasan način pravovremeno doprinosi ostvarivanju prava i sloboda, uz apsolutnu transparentnost postupaka provedenih pred tim sudom.

   

   Kompletan plan u pratećem dokumentu dostupan za preuzimanje.