• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni sud u Prijedoru

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Određen pritvor Ž.Z.

  24.01.2023.

  BOSNA I HERCEGOVINA

  REPUBLIKA SRPSKA

  OKRUŽNI SUD U PRIJEDORU

  Broj: 16 0 K 001881 23 Kpp 4

  Dana: 24.01.2023. godine

   

              Okružni sud u Prijedoru sudija za prethodni postupak, u krivičnom predmetu protiv osumnjičenog Ž. Z., protiv koga Okružno javno tužilaštvo u Prijedoru vodi istragu zbog krivičnog djela „teško ubistvo“ iz člana 125. stav 1 tačka 1),  u sticaju sa krivičnim djelom „izazivanje opšte opasnosti“ iz člana 394. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ 64/17, 15/21, 89/21 u daljem tekstu: Zakonik), odlučujući o prijedlogu za određivanje pritvora Okružnog  javnog tužilaštva broj T22 0 KT 0017731 23 od  23.01.2023. godine, nakon saslušanja osumnjičenog na okolnosti zbog kojih se pritvor predlaže, dana 24.01.2023. godine, donio je sljedeće

   

  R J E Š E NJ E

   

              Protiv osumnjičenog Z. Ž., rođen 01.03.1984. godine u Prijedoru, sa adresom prebivališta u gradu  Prijedoru, u odnosu na koga postoji osnovana sumnja da je učinio krivično djelo  „teško ubistvo“ iz člana 125. stav 1 tačka 1)  u sticaju sa krivičnim djelom „izazivanje opšte opasnosti“ iz člana 394. stav 1 Zakonika.

   

  ODREĐUJE  SE PRITVOR

   

              u trajanju od mjesec dana računajući od dana i časa lišenja slobode, 20.01.2023. godine u 17,42 časova, tako da pritvor može najduže trajati do 20.02.2023. godine do 17,42 časova, i to zbog postojanja pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačke b) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 53/12, 91/17, 66/18, 15/21, u daljem tekstu: ZKP RS), odnosno ako postoji osnovana bojazan da će uništiti, sakriti, izmjeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove važne za krivični postupak ili ako naročite okolnosti ukazuju da će ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače i u vanrednim okolnostima, ukoliko je riječ o krivičnom djelu za koje se može izreći kazna zatvora od deset godina ili teža kazna, a koje je posebno teško s obzirom na način izvršenja ili posljedice krivičnog djela, ako bi puštanje na slobodu rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda.

   

   

  Prikazana vijest je na:
  8 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Određen pritvor Ž.Z.

  24.01.2023.

  BOSNA I HERCEGOVINA

  REPUBLIKA SRPSKA

  OKRUŽNI SUD U PRIJEDORU

  Broj: 16 0 K 001881 23 Kpp 4

  Dana: 24.01.2023. godine

   

              Okružni sud u Prijedoru sudija za prethodni postupak, u krivičnom predmetu protiv osumnjičenog Ž. Z., protiv koga Okružno javno tužilaštvo u Prijedoru vodi istragu zbog krivičnog djela „teško ubistvo“ iz člana 125. stav 1 tačka 1),  u sticaju sa krivičnim djelom „izazivanje opšte opasnosti“ iz člana 394. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ 64/17, 15/21, 89/21 u daljem tekstu: Zakonik), odlučujući o prijedlogu za određivanje pritvora Okružnog  javnog tužilaštva broj T22 0 KT 0017731 23 od  23.01.2023. godine, nakon saslušanja osumnjičenog na okolnosti zbog kojih se pritvor predlaže, dana 24.01.2023. godine, donio je sljedeće

   

  R J E Š E NJ E

   

              Protiv osumnjičenog Z. Ž., rođen 01.03.1984. godine u Prijedoru, sa adresom prebivališta u gradu  Prijedoru, u odnosu na koga postoji osnovana sumnja da je učinio krivično djelo  „teško ubistvo“ iz člana 125. stav 1 tačka 1)  u sticaju sa krivičnim djelom „izazivanje opšte opasnosti“ iz člana 394. stav 1 Zakonika.

   

  ODREĐUJE  SE PRITVOR

   

              u trajanju od mjesec dana računajući od dana i časa lišenja slobode, 20.01.2023. godine u 17,42 časova, tako da pritvor može najduže trajati do 20.02.2023. godine do 17,42 časova, i to zbog postojanja pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačke b) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 53/12, 91/17, 66/18, 15/21, u daljem tekstu: ZKP RS), odnosno ako postoji osnovana bojazan da će uništiti, sakriti, izmjeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove važne za krivični postupak ili ako naročite okolnosti ukazuju da će ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače i u vanrednim okolnostima, ukoliko je riječ o krivičnom djelu za koje se može izreći kazna zatvora od deset godina ili teža kazna, a koje je posebno teško s obzirom na način izvršenja ili posljedice krivičnog djela, ako bi puštanje na slobodu rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda.