• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni sud u Prijedoru

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Određen pritvor A.H.

  01.02.2023.

  BOSNA I HERCEGOVINA

  REPUBLIKA SRPSKA

  OKRUŽNI SUD U PRIJEDORU

  BROJ: 16 0 K 001888 23 Kpp 6

  Dana: 31.01.2023. godine

   

   

              Okružni sud u Prijedoru, sudija za prethodni postupak, u krivičnom predmetu protiv osumnjičenog H. A. protiv koga Okružno javno tužilaštvo u Prijedoru vodi istragu zbog krivičnog djela „Teško ubistvo” iz člana 125. stav 1. tačka 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ 64/17, 15/21, u daljem tekstu: Zakonik), odlučujući o prijedlogu za određivanje pritvora Okružnog javnog tužilaštva u Prijedoru, broj: T22 0 KT 0017748 23 od 31.01.2023. godine, nakon saslušanja osumnjičenog na okolnosti zbog kojih se pritvor predlaže, dana 31.01.2023. godine donio je sljedeće:

   

   

  R J E Š E NJ E

   

   

  Protiv osumnjičenog A. H, rođen 01.10.2000. godine u Bihaću, nastanjen u Prijedoru, za kojeg postoji osnovana sumnja da je počinio krivično djelo „Teško ubistvo” iz člana 125. stav 1. tačka 1. KZ RS

   

  ODREĐUJE  SE PRITVOR

   

   

              u trajanju od mjesec dana računajući od dana i časa lišenja slobode, odnosno od 28.01.2023. godine u 23,20 časova, tako da pritvor može najduže trajati do 28.02.2023. godine do 23,20 h, i to zbog postojanja pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačke b) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 53/12, 91/17, 66/18, 15/21, u daljem tekstu: ZKP RS) odnosno, ako postoji osnovana bojazan da će uništiti, sakriti, izmijeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove važne za krivični postupak ili ako naročite okolnosti ukazuju da će ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače i u vanrednim okolnostima, ako je riječ o krivičnom djelu za koje se može izreći kazna zatvora od deset godina ili teža kazna, a koje je posebno teško s obzirom na način izvršenja ili posljedice krivičnog djela, ako bi puštanje na slobodu rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda.

  Prikazana vijest je na:
  56 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Određen pritvor A.H.

  01.02.2023.

  BOSNA I HERCEGOVINA

  REPUBLIKA SRPSKA

  OKRUŽNI SUD U PRIJEDORU

  BROJ: 16 0 K 001888 23 Kpp 6

  Dana: 31.01.2023. godine

   

   

              Okružni sud u Prijedoru, sudija za prethodni postupak, u krivičnom predmetu protiv osumnjičenog H. A. protiv koga Okružno javno tužilaštvo u Prijedoru vodi istragu zbog krivičnog djela „Teško ubistvo” iz člana 125. stav 1. tačka 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ 64/17, 15/21, u daljem tekstu: Zakonik), odlučujući o prijedlogu za određivanje pritvora Okružnog javnog tužilaštva u Prijedoru, broj: T22 0 KT 0017748 23 od 31.01.2023. godine, nakon saslušanja osumnjičenog na okolnosti zbog kojih se pritvor predlaže, dana 31.01.2023. godine donio je sljedeće:

   

   

  R J E Š E NJ E

   

   

  Protiv osumnjičenog A. H, rođen 01.10.2000. godine u Bihaću, nastanjen u Prijedoru, za kojeg postoji osnovana sumnja da je počinio krivično djelo „Teško ubistvo” iz člana 125. stav 1. tačka 1. KZ RS

   

  ODREĐUJE  SE PRITVOR

   

   

              u trajanju od mjesec dana računajući od dana i časa lišenja slobode, odnosno od 28.01.2023. godine u 23,20 časova, tako da pritvor može najduže trajati do 28.02.2023. godine do 23,20 h, i to zbog postojanja pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačke b) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 53/12, 91/17, 66/18, 15/21, u daljem tekstu: ZKP RS) odnosno, ako postoji osnovana bojazan da će uništiti, sakriti, izmijeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove važne za krivični postupak ili ako naročite okolnosti ukazuju da će ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače i u vanrednim okolnostima, ako je riječ o krivičnom djelu za koje se može izreći kazna zatvora od deset godina ili teža kazna, a koje je posebno teško s obzirom na način izvršenja ili posljedice krivičnog djela, ako bi puštanje na slobodu rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda.