• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni sud u Prijedoru

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Određen pritvor I.K. i B.K.

  09.02.2023.

  BOSNA I HERCEGOVINA
  REPUBLIKA SRPSKA
  OKRUŽNI SUD U PRIJEDORU
  BROJ: 16 0 K 001987 23 Kpp 9
  Dana: 7.2.2023. godine

   

              Okružni sud u Prijedoru, sudija za prethodni postupak, u krivičnom predmetu protiv osumnjičenih B. K. i I. K. protiv kojih Okružno javno tužilaštvo u Prijedoru vodi istragu zbog krivičnog djela „ubistvo“ iz član 124. Krivičnog zakonika Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 64/17, 15/21 i 89/21, u daljem tekstu: KZ RS), odlučujući o prijedlogu za određivanje pritvora Okružnog javnog tužilaštva u Prijedoru broj T22 0 KT 0017767 23 od 6.2.2023. godine, dana 7.2.2023. godine, nakon saslušanja osumnjičenih na okolnosti zbog kojih se pritvor predlaže, donio je sljedeće 

   

  R J E Š E N J E

   Protiv osumnjičenih:

   
  B. K., sa boravištem u  opštini Kozarska Dubica, sa prijavljenim prebivalištem u Banjoj Luci, u odnosu na koju postoji osnovana sumnja da je počinila krivično djelo „ubistvo“ iz član 124. stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika RS,

    

  ODREĐUJE  SE PRITVOR

   

   u trajanju od mjesec dana računajući od dana i časa lišenja slobode, 5.2.2023. godine u 04:15 časova, tako da pritvor može najduže trajati do 5.3.2023. godine do 04:15 časova, i to zbog postojanja posebnog pritvorskog razloga iz člana 197. stav 1. tačka  b) i v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, odnosno ako postoji osnovana bojazan da će uništiti, sakriti, izmijeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove važne za krivični postupak ili ako naročite okolnosti ukazuju da će ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače i ako naročite okolnosti opravdavaju bojazan da će ponoviti krivično djelo ili da će dovršiti pokušano krivično djelo ili da će učiniti krivično djelo kojim prijeti, a za ta krivična djela može se izreći kazna zatvora od tri godine ili teža kazna i

   

    

  1. I. K. sa prebivalištem u Banjoj Luci, i boravištem u SR Njemačka, u odnosu na koga postoji osnovana sumnja da je počinio krivično djelo „ubistvo“ iz član 124. stav 1. u vezi sa članom 38. Krivičnog zakonika RS,

    

  ODREĐUJE  SE PRITVOR

   

  u trajanju od mjesec dana računajući od dana i časa lišenja slobode, 5.2.2023. godine u 01:30 časova, tako da pritvor može najduže trajati do 5.3.2023. godine do 01:30 časova, i to zbog postojanja posebnog pritvorskog razloga iz člana 197. stav 1. tačka b) i v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, odnosno ako postoji osnovana bojazan da će uništiti, sakriti, izmijeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove važne za krivični postupak ili ako naročite okolnosti ukazuju da će ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače i ako naročite okolnosti opravdavaju bojazan da će ponoviti krivično djelo ili da će dovršiti pokušano krivično djelo ili da će učiniti krivično djelo kojim prijeti, a za ta krivična djela može se izreći kazna zatvora od tri godine ili teža kazna.

  Prikazana vijest je na:
  30 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Određen pritvor I.K. i B.K.

  09.02.2023.

  BOSNA I HERCEGOVINA
  REPUBLIKA SRPSKA
  OKRUŽNI SUD U PRIJEDORU
  BROJ: 16 0 K 001987 23 Kpp 9
  Dana: 7.2.2023. godine

   

              Okružni sud u Prijedoru, sudija za prethodni postupak, u krivičnom predmetu protiv osumnjičenih B. K. i I. K. protiv kojih Okružno javno tužilaštvo u Prijedoru vodi istragu zbog krivičnog djela „ubistvo“ iz član 124. Krivičnog zakonika Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 64/17, 15/21 i 89/21, u daljem tekstu: KZ RS), odlučujući o prijedlogu za određivanje pritvora Okružnog javnog tužilaštva u Prijedoru broj T22 0 KT 0017767 23 od 6.2.2023. godine, dana 7.2.2023. godine, nakon saslušanja osumnjičenih na okolnosti zbog kojih se pritvor predlaže, donio je sljedeće 

   

  R J E Š E N J E

   Protiv osumnjičenih:

   
  B. K., sa boravištem u  opštini Kozarska Dubica, sa prijavljenim prebivalištem u Banjoj Luci, u odnosu na koju postoji osnovana sumnja da je počinila krivično djelo „ubistvo“ iz član 124. stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika RS,

    

  ODREĐUJE  SE PRITVOR

   

   u trajanju od mjesec dana računajući od dana i časa lišenja slobode, 5.2.2023. godine u 04:15 časova, tako da pritvor može najduže trajati do 5.3.2023. godine do 04:15 časova, i to zbog postojanja posebnog pritvorskog razloga iz člana 197. stav 1. tačka  b) i v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, odnosno ako postoji osnovana bojazan da će uništiti, sakriti, izmijeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove važne za krivični postupak ili ako naročite okolnosti ukazuju da će ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače i ako naročite okolnosti opravdavaju bojazan da će ponoviti krivično djelo ili da će dovršiti pokušano krivično djelo ili da će učiniti krivično djelo kojim prijeti, a za ta krivična djela može se izreći kazna zatvora od tri godine ili teža kazna i

   

    

  1. I. K. sa prebivalištem u Banjoj Luci, i boravištem u SR Njemačka, u odnosu na koga postoji osnovana sumnja da je počinio krivično djelo „ubistvo“ iz član 124. stav 1. u vezi sa članom 38. Krivičnog zakonika RS,

    

  ODREĐUJE  SE PRITVOR

   

  u trajanju od mjesec dana računajući od dana i časa lišenja slobode, 5.2.2023. godine u 01:30 časova, tako da pritvor može najduže trajati do 5.3.2023. godine do 01:30 časova, i to zbog postojanja posebnog pritvorskog razloga iz člana 197. stav 1. tačka b) i v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, odnosno ako postoji osnovana bojazan da će uništiti, sakriti, izmijeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove važne za krivični postupak ili ako naročite okolnosti ukazuju da će ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače i ako naročite okolnosti opravdavaju bojazan da će ponoviti krivično djelo ili da će dovršiti pokušano krivično djelo ili da će učiniti krivično djelo kojim prijeti, a za ta krivična djela može se izreći kazna zatvora od tri godine ili teža kazna.