Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni sud u Prijedoru

mail print fav manja slovaveca slova

Objava presude u predmetu optuženog Hrustić Alije

12.10.2018.

Obavještavamo vas da je dana 12.10.2018. godine od strane ovog suda izrečena presuda u predmetu optuženog Hrustić Alije, kojom presudom je optuženi oglašen krivim zbog krivičnog djela „teško ubistvo“ iz člana 149. stav 1. tačka 5) Krivičnog zakona Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 49/03, 108/04, 37/06, 70/06, 73/10, 1/12, 67/13, u daljem tekstu KZ RS), izvršenog dana 27.05.2017. godine u zaseoku Srednji Jakupovići, mjesto Omarska, Grad Prijedor, na štetu Halilagić Envera i Hrustić Azre. Presudom je optuženi osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 35 (trideset pet) godina. Takođe, prema optuženom je istog dana produžen pritvor, tako da pritvor može trajati najduže devet mjeseci računajući od dana 12.10.2018. godine kao dana izricanja presude.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Nastavak glavnog pretresa u predmetu optuženog Hrustić Alije, zbog krivičnog dijela “teško ubistvo”

30.08.2018.

Nastavak glavnog pretresa u predmetu optuženog Hrustić Alije, zbog krivičnog dijela “teško ubistvo” iz člana 149. stav 1. tačka 5. Krivičnog zakona Republike Srpske (“Sl.glasnik RS” broj: 49/03), održaće se dana 04 i 05.09.2018. godine sa početkom u 9.00 časova.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Nastavak glavnog pretresa u predmetu optuženog Đujić Radovana

25.04.2018.

Nastavak glavnog pretresa u predmetu optuženog Đujić Radovana, zbog krivičnog djela “ubistvo” iz člana 124. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 64/17), biće održan dana 11.05.2018. godine sa početkom u 09:00 časova.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Nastavak glavnog pretresa u predmetu optuženog Hrustić Alije, zbog krivičnog dijela “teško ubistvo”

16.04.2018.

Nastavak glavnog pretresa u predmetu optuženog Hrustić Alije, zbog krivičnog dijela “teško ubistvo” iz člana 149. stav 1. tačka 5. Krivičnog zakona Republike Srpske (“Sl.glasnik RS” broj: 49/03), održaće se dana 27.04.2018. godine sa početkom u 9.00 časova.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Početak suđenja Radovanu Đujiću zbog krivičnog dijela “teško ubistvo”

16.04.2018.

Početak suđenja Radovanu Đujiću zbog krivičnog dijela “teško ubistvo” iz člana 124. Stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske (“Sl.glasnik RS” broj:64/17), održaće se dana 20.04.2018. godine sa početkom u 11:00 časova.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Objava presude

04.04.2018.

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OKRUŽNI SUD U PRIJEDORU

Broj: 16 0 K 000116 17 K

Dana:  02.04.2018. godine

 

 

      Nakon odlučivanja vijeće Okružnog suda u Prijedoru donosi i javno objavljuje sledeću

 

 

U  IME   REPUBLIKE  SRPSKE!

 

P R E S U D U

 

 

      OPTUŽENI; K.N. sa ličnim podacima kao na zapisniku.

 

 

KRIV JE

 

      ŠTO JE:

       Dana 24.08.2017. godine, oko 01.30 časova u gradu P., u naselju S. G, ispred ugostiteljskog objekta „Z.k.“, gdje je osumnjičeni radio kao redar, nakon što je prethodno izgurao iz ugostiteljskog objekta oštećenog B.I., jer je u vidno pijanom stanju prilazio stolovima i uznemiravao druge goste, te nakon što je oštećeni B.I. pokušao da ponovo uđe u ugostiteljski objekat, osumnjičeni ga je spriječio tako što mu je zadao jedan udarac zatvorenom pesnicom u predjelu lica, svjestan da ga na taj način može teško tjelesno povrijediti i pristajući na to, usljed kojeg udarca je oštećeni B.I. pao na asfaltnu podlogu, te glavom udario u istu i pri tome zadobio teške tjelesne povrede u predjelu glave, i to prelom lobanjskih kostiju sa povređivanjem unutarlobanjskog sadržaja, nakon čega je počeo krvariti na uši i usta, a potom je hitno u besvjesnom stanju odvezen u bolnicu u P., a zatim u KC BL, gdje je, bez obzira što mu je pravovremeno ukazana hitna medicinska pomoć, usljed posljedica povređivanja, pritiska na vitalne moždinske centre u sklopu preloma lobanjskih kostiju, nagnječenja mozga i krvarenja u lobanjskoj duplji, istog dana u 14.25 časova nastupila smrt oštećenog, a koju posljedicu osumnjičeni nije htio da ostvari svojom radnjom, niti je na nju pristao, iako je bio svjestan da i do nje može doći, ali je olako držao  da ona neće nastupiti. 

 

      Dakle, drugog teško tjelesno povrijedio, usljed čega je nastupila smrt povrijeđenog lica.

 

      Čime je počinio krivično djelo „teška tjelesna povreda“ iz člana 132. stav 3. u vezi sa stavom 1.  Krivičnog zakonika Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, broj 64/17).

 

      Sud optuženog K.N., na osnovu člana 132. stav 3. Krivičnog zakonika Republike Srpske

 

 

 

O S U Đ U J E

 

      Na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine i 6 (šest) mjeseci, u koju kaznu se optuženom uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, od  24.08.2017. godine do 24.10.2017. godine.

 

      Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni B.Dž. i B.H. se sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućuju na parnični postupak.

 

      Na osnovu člana 99. stav 1 Zakona o krivičnom postupku, optuženi se obavezuje na plaćanje troškova krivičnog postupka u iznosu od 1.105,00 KM i na plaćanje sudskog paušala u iznosu od 150,00 KM.

 

      Presuda javno objavljena dana 02.04.2018. godine, obrazložena, stranke poučene o pravu žalbe na istu.

 

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh