Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni sud u Prijedoru

Odluka o radnom vremenu

26.10.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OKRUŽNI SUD U PRIJEDORU
Broj: 016-0-Su-20-000-401

Dana: 26.10.2020. godinePovodom pojave infekcije korona virusom (COVID-19) u BiH, u vezi neophodnih mjera i aktivnosti, a u smislu nadzora i kontrole i pojave širenja istog, u skladu sa preporukama (Republičkog štaba za vanredne situacije), na osnovu člana 8. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 09/2014.), predsjednik Okružnog suda u Prijedoru, dana 26.10.2020. godine, donosi sljedeću


O D L U K U


- Potrebno je da sve sudije Okružnog suda u Prijedoru otkažu sva zakazana ročišta u razdoblju od 27.10. do 09.11.2020. godine, iz razloga što se u zgradi Osnovnog suda u Prijedoru, tačnije u Osnovnom sudu u Prijedoru, Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor i u Okružnom sudu u Prijedoru pojavili slučajevi simptoma virusa korona. Navedeno se neće odnositi na one predmete za koje uredujući sudija ocjeni da treba održati ročište, kao i predmete za koje je zakonom propisano da su hitna ili neodložna (pritvorski predmeti, predmeti u kojima  već teku rasprave, a odlaganje bi izazvalo neotklonjive posljedice), te da o otkazanim ročištima hitno obavijestite sve učesnike u postupku;


- od sutra, radi obezbjeđenja nesmetanog rada i zaštite sudija i zaposlenih, radno vrijeme u Okružnom sudu u Prijedoru će trajati od 09,00 do 13,00 časova;


- kontakte sa strankama svesti na najmanju moguću mjeru, pri čemu iste savjetovati da podneske predaju isključivo putem Pošta Republike Srpske;


- zaposleni neće koristiti pauzu van zgrade suda;


- za vrijeme radnog vremena nisu dozvoljeni izlasci iz zgrade suda osim za hitne potrebe, (uz prethodno odobrenje rukovodilaca);


- upozoravaju se svi zaposleni da budu odgovorni u smislu svog zdravstvenog stanja, te da u slučaju zdravstvenih problema ( povišene temperature i sl.) ne dolaze na posao;


- službena lica Sudske policije će na ulazu u sud svim zaposlenim radnicima mjeriti temperaturu, te će svaki zaposleni čija temperatura bude prelazila 37 stepeni C biti vraćen kući;


- pozivaju se svi zaposleni čiji članovi domaćinstva rade van teritorije BiH, a  u posjeti su i borave u Prijedoru, da o tome obavijeste rukovodioce.

Predsjednik
Mr  Duško Miloica


 


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Odluka o radnom vremenu