Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni sud u Prijedoru

Potvrđena presuda Okružnog suda u Prijedoru

01.02.2021.

Presudom Vrhovnog suda Republike Srpske broj 16 0 K 000409 20 Kž 11 od 13.01.2021. godine, potvrđena je presuda Okružnog suda u Prijedoru broj 16 0 K 000409 18 K od 26.5.2020. godine, kojom je oglašen  krivim optuženi G.K., zbog krivičnog djela zelenaštvo iz člana 235. stav 5. u vezi sa članom 1. i u vezi sa članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske (u daljem tekstu: KZ RS), zelenaštva iz člana 245. stav 1. KZ RS, te osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina i novčanu kaznu u iznosu od 20.000,00 (dvadesethiljada) KM. Presudu Okružnog suda u Prijedoru  donijelo je vjeće kojim je predsjedavala  sudija Drena Marin.

 


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh